Ibadaton Ka Khulasa

Lyrics Of Ibadaton Ka Khulasa

See Video Below And Scroll Down For Lyrics

YouTube Video


Click Here To Download MP3


Lyrics

Hai Zikre HAYE HUSAIN (ASWS)…..2

 

Ibadato(N) Ka Khulasa  Hai Zikre HAYE HUSAIN (ASWS)….2

Dar Asl Zikr KHUDA Ka…..2….. Hai Zikre HAYE HUSAIN(ASWS)

Ibadato(N) Ka Khulasa  Hai Zikre HAYE HUSAIN (ASWS)….2

 

WALI HUSAIN (ASWS) Hain REHBAR HUSAIN (ASWS) IMAM HUSAIN (ASWS)

Tamaam Bando(N) Mein ALLAH (SWT) Ka Kalaam HUSAIN (ASWS)

Har Ek Zikr Se Aala…..2…..Hai Zikre HAYE HUSAIN(ASWS)

Ibadato(N) Ka Khulasa  Hai Zikre HAYE HUSAIN (ASWS)….2

 

Qasam KHUDA (SWT) Ki Har Ek Zikr Par Ye Ghalib Hai

Tilawat Iski To QUR'AN Par Bhi Wajib Hai

Ke Ayaton Ka Masiha…..2…..Hai Zikre Haye HUSAIN(ASWS)

Ibadato(N) Ka Khulasa  Hai Zikre HAYE HUSAIN (ASWS)….2

 

Khitaab Karta Hai Ro Ro Ke Kalmagoyo(N) Se

Siyah Libaas E Aza Me Pehen Ke Sadiyon Se

Tadap Ke Kaaba Bhi Karta,…..2……Hai Zikre HAYE HUSAIN(ASWS)

Ibadato(N) Ka Khulasa  Hai Zikre HAYE HUSAIN (ASWS)….2

 

Unhi Ko Khalta Hai Isme Wali Tahajjud Mein

Unhi Ko Khalta Hai Naame ALI (ASWS) Tashahhud Mein

Jin Ahlerijs Ko Khalta Hai….2…..Zikr E Haye HUSAIN (ASWS)

Ibadato(N) Ka Khulasa  Hai Zikre HAYE HUSAIN (ASWS)….2

 

Zamane Bhar Ke Maraz Kii Yehi Dawa Kar De

Mareeze Rooh Ko Fauran Shifa Ata Kar De

Har Ek Gham Ka Madawa Hai…..2…..Zikre Haye HUSAIN(ASWS)

Ibadato(N) Ka Khulasa  Hai Zikre HAYE HUSAIN (ASWS)….2

 

Nasab Ka Paak Bashar Khoon Nazr Karta Hai

Ho Jiske Haath Mein Falij Qama Se Darta

Usey Khabar Hi Nahi Kya Hai Zikr….2….Haye HUSAIN(ASWS)

Ibadato(N) Ka Khulasa  Hai Zikre HAYE HUSAIN (ASWS)….2

 

KHUDA Hai Iska Nigehbaan Aur NABI (SAWS) Shahid

ALI (ASWS) Bhi Hote Hain Qurbaan Ispe Ay Hamid

Ke FATEMA (SA) Ki Tamanna Hai…..2….Zikre Haye HUSAIN(ASWS)

 

Comments