Maula Kazim (A.s.)

Lyrics Of Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.)

See Video Below And Scroll Down For Lyrics

YouTube Video
Lyrics

Yeh Aho Buka Hai, Kiske Liye,
Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Magmoom Fiza Hai Kiske Liye
Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Yeh Aho Buka Hai Kiske Liye,
Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Magmoom Fiza Hai Kiske Liye,
Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Ashur Sahar Ubhra Suraj .....2 
Hai Surkh Lahu Jaisa Suraj .....2 
Yeh Khoon Rota Hai Kiske Liye
Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Baghdadh Ke Pul Par E Yeh Kya Hai .....2 
Be Waris Kiska Janaza Hai .....2 
Sharhad Se Siwa Hai Kiske Liye
Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Har Pal Aalame Deher Diya…..2
Haroon Ne Kisko Zahar Diya .....2 
Yeh Jor Jafa Hai Kiske Liye
Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Kis Maan Ki Qamai Aaise Luti .....2 
Zindan Me Kiski Umr Kati .....2 
Har Zulm Rawa Hai Kiske Liye
Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Lashe Se Fariste Lipte Hai .....2 
Kudsi Sub Khaak Udhate Hai .....2 
Mahol E Aza Hai Kiske Liye
Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Lo Musea Kazim (A.s.) Jaate Hai .....2 
Qabe Ke Sutun Tharrate Hai .....2 
Kab Aaisa Hua Hai Kiske Liye 
Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Hamid Jo Sama Tere Bain Se Hai .....2 
Mhehshar Ek Shor O Shain Se Hai .....2 
Nauha Likha Hai Kiske Liye,
Hay Kazim (A.s.) Maula Kazim (A.s.) …..2

Comments